105 km

105KM 7.950M

42 km

42KM 3.200M

21 km

21KM 1.879M

BUFF® EPIC TRAIL AIGÜESTORTES 105 KM

La BUFF® Epic Trail Aigüestortes 2017 té 250 inscripcions.

El període de inscripció serà del 19 de Gener de 2017 a l’1 de juny de 2017 o arribar completar les places disponibles.

Per completar , la organització necessitarà rebre el *currículum de curses sol·licitat. 

INSCRIPCIÓ 130€

EL PREU DE LA INSCRIPCIÓ INCLOU:
Bossa del corredor
Obsequi per a tots els participants
Accés a tots els avituallaments establerts per la organització
Assistència sanitària durant el transcurs de la prova i a la meta.
Poder optar als trofeus i premis en metàl•lic oferts per la organització
Record de finisher a tots els participants que aconsegueixin acabar la prova en el temps establert per la organització.

*CURRÍCULUM DE CURSA: Només es permetrà inscriure's a la BUFF® Epic Trail Aigüestortes 2017 a aquells corredors que hagin acabat una cursa de trail de llarga distància (superior a 100 quilometres anteriorment). Així mateix, també ho podran fer els corredors que van prendre la sortida a la BUFF® Epic Trail 2016.

A L'INSCRIURE’S, CADA CORREDOR ES COMPROMET A:

 • Declaro haver llegit i entès el reglament de la BUFF® Epic Trail
 • Entenc i accepto les condicions de participació que figuren en el reglament
 • Em comprometo a respectar dit reglament en tots els seus punts
 • Em declaro informat de totes les contraindicacions mèdiques que la cursa pot generar i descarrego a la organització de qualsevol problema que pugi sorgir durant la prova que no es considerarà negligència per part meva
Veure reglament

DESCRIPCIÓ DE LA PROVA

1.1.  CURSA.

BUFF®Epic Trail Aigüestortes: Cursa a peu de 105km i 8.000 m de desnivell positiu; consisteix en donar la volta al Parc Nacional d’Aigüestortes.

 

ÈTICA I VALORS

La BUFF®Epic Trail Aigüestortes es basa en una ètica i uns valors essencials que comparteixen els corredors, els patrocinadors, els voluntaris i els organitzadors. I aquest compromís queda certificat pel segell Mountain Parks.

1.2.  LA ECO-RESPONSABILITAT.

No deixar brutícia a la natura, utilitzar els contenidors a disposició, respectar la flora i fauna, seguir estrictament el recorregut marcat sense utilitzar dreceres. La organització utilitzarà sempre que sigui possible material reutilitzable o reciclable i procedirà a la recollida selectiva (piles, paper, plàstic, etc.). El marcatge del recorregut, efectuat a peu, serà recollir el mateix dia.
La neteja del recorregut es realitzarà immediatament després del darrer corredor. La comunicació sobre paper estarà reduïda al mínim, donant prioritat al suport electrònic.

1.3.  SOLIDARITAT

El respecte dels corredors, dels voluntaris, dels patrocinadors i del públic són elements de la BUFF® Epic Trail Aigüestortes.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

La BUFF® Epic Trail Aigüestortes, és una prova exigent que es corre en semi-autonomia en el medi natural de la muntanya. Aconsellem als participants estar en molt bona forma física i tenir experiència en aquest tipus de proves. Els participants han d’estar preparats per gestionar unes condicions de cursa a vegades difícils i en un estat físic i mental derivat d’un gran esgotament.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

1.4.  EDAT MÍNIMA.

La inscripció està oberta a totes les persones que facin 18 anys durant l’any de la prova.

1.5.  CURRÍCULUM DE CURSA i CERTIFICAT MÈDIC.

Només es permetrà inscriure’s a la BUFF® Epic Trail Aigüestortes 2017 a aquells corredors que hagin acabat una cursa de trail de llarga distància* anteriorment. Així mateix, també ho podran fer els corredors que van prendre la sortida a la la BUFF® Epic Trail 2016. 

Per validar la inscripció és imprescindible presentar un certificat mèdic de no contraindicacions en la pràctica de la cursa a peu en competició, de data de menys de dotze mesos al dia de la cursa, degudament segellat i signat per un metge. Qualsevol certificat mèdic de no contraindicació per la pràctica de la cursa a peu en competició que especifiqui els noms, cognoms i data de naixement del corredor i de totes les dades del metge que ho certifica és vàlid.

1.6.  DECLARACIÓ DEL CORREDOR.

Per validar la inscripció és imprescindible acceptar el reglament i eximir als organitzadors de la responsabilitat en cas d’accident o danys corporals patits durant la competició o després. Aquesta declaració es realitza durant la inscripció o la recollida de dorsal.

1.7.  ASSEGURANÇA.

La organització comptarà amb una assegurança d’accidents per tots els participants inscrits en la prova.

1.8.  DRETS D’IMATGE.

Tot participant renuncia a utilitzar els seu dret d’imatge i autoritza a la organització i els seus patrocinadors per utilitzar i publicar lliurement tota fotografia o vídeo gravat en el context de la cursa.

1.9.  INSCRIPCIONS.

La BUFF® Epic Trail Aigüestortes 2017 té 250 inscripcions disponibles

El període de inscripció serà del 19 de Gener de 2017 al 1 de juny de 2017 o arribar completar les places disponibles.

Per completar , la organització necessitarà rebre el *currículum de curses sol·licitat. 

1.10.  DEVOLUCIÓ DE LA INSCRIPCIÓ.

Fins el 31 de març de 2017, 80% del import de la inscripció.

Fins el 31 de maig de 2017, 50% del import de la inscripció.

Fins al 30 de juny de 2017, 25% del import de la inscripció.

A partir l'1 de juliol de 2017, no es fa cap devolució.

CONDICIONS DE LA CURSA

1.11. HORARIS DE DESQUALIFICACIÓ

Hi ha diferents horaris de desqualificació indicats a la pàgina web de la BUFF® Epic Trail Aigüestortes. Aquests horaris es podran modificar en tot moment per la organització. Els corredors que desitgin seguir el recorregut, tot i que hagin sobrepassat els horaris de desqualificació, ho farà fora de cursa i sota de seva responsabilitat, havent tornat el dorsal i el xip de la organització.

*Adjunt al final del reglament quadre d’avituallaments, horaris i temps de tall.

1.12. RECORREGUT

La BUFF® Epic Trail Aigüestortes transcorre quasi exclusivament per senders de muntanya, dels quals gran part envolta el Parc Nacional d´Aigüestortes i Estany de Sant Maurici i la seva zona perifèrica. Els corredors es sotmeten, igual que qualsevol altre visitant, a les normes que regeixen aquest parc. En la zona perifèrica de protecció del Parc Nacional cada corredor haurà de vetllar per l’acompliment de la normativa de l’espai natural protegit, establerta al Pla rector d'ús i gestió, aprovat mitjançant el Decret 39/2003, de 4 de febrer.

1.13.  AVITUALLAMENTS.

Hi ha diferents tipus d’avituallaments distribuïts al llarg del recorregut:

 • Líquids
 • Sòlid/lleuger ( begudes, aliments dolços, aliments salats)
 • Sòlids (begudes, aliments dolços, aliments salats, fècules/pasta)

*Adjunt al final del reglament quadre d’avituallaments, horaris i temps de tall.

1.14.  DORSALS.

Es necessària la presentació d’un document d’identitat amb fotografia per poder retirar el dorsal. En cap cas pot ser canviat amb una tercera persona. En cap cas s’enviarà al domicili del corredor un dorsal (ni els obsequis) en cas de no haver participat.

1.15.  CONTROLS.

El nombre i la localització dels controls no són comunicats per la organització. Es faran diferents controls aleatoris de material al llarg del recorregut.

1.16.  CRONOMETRATGE.

És obligatori el pas per tots els punts de control previstos per tal efecte, sortida i arribada.

1.17.  EQUIP OBLIGATORI I ACONSELLAT.

Per defecte, tots els corredors sense excepció, han d’assegurar-se de portar el següent material per poder realitzar la BUFF® Epic Trail Aigüestortes 2017.

Material Obligatori:
Telèfon mòbil: Amb la bateria totalment carregada, roaming activat i encès durant tota la prova.
Manta tèrmica: Superfície mínima (1,4 x 2 m)
Xiulet: El de la motxilla es vàlid si funciona correctament.
Jaqueta impermeable amb caputxa: De Gore-Tex o aïllant tèrmic transpirable similar.
Llum frontal: En perfecte estat de funcionament i amb les piles carregades.
Piles de recanvi: o un segon frontal en perfecte estat de funcionament i amb les piles carregades.
Got per avituallament líquid: Per raons de eco-responsabilitat en els avituallaments no es facilitaran gots per la reposició de líquids.
Gorra o tubular: Que cobreixi tot el cap.
Contenidors i/o bosses estanques per líquids: Amb capacitat mínima total de 1L.
Samarreta tèrmica: De màniga llarga. No es permet cotó.
Malles o pantalons: Ambdós poden ser curts si combinats amb mitjons arriben a cobrir totalment les cames sense deixar els genolls al descobert.
Barret càlid: Per al fred.
Guants: Recomanat Gore-Tex o aïllant tèrmic transpirable similar.
Pantalons impermeables: Recomanat Gore-Tex o aïllant tèrmic transpirable similar.

Material Aconsellat:
Mini farmaciola: Amb material per curar petites ferides.
Reserva alimentaria: Gels, barretes, fruita…
Bastons
Frontal de recanvi
Crema solar
Crema antifregaments
Ulleres de Sol

El divendres 7 de Juliol, en funció de les condicions meteorològiques, la organització anunciarà durant el briefing anterior a la cursa, si hi ha algún canvi en el material obligatori.

1.18.  ASSISTÈNCIA.

L’assistència personal està tolerada exclusivament en els punts d’avituallament.
Excepte aquestes zones de tolerància, està prohibit fer-se acompanyar o avituallar per una persona no inscrita a la cursa.
Amb la entrega de dorsal també es farà entrega d’una bossa de vida, a cada participant en el que es podrà introduir el material que es cregui oportú (sabatilles extres, mitjons, gels, etc.) i que es trobarà en l’avituallament d’Esport (Km 68,5)

1.19.  ABANDONAMENT VOLUNTARI.

Excepte en cas de ferida, només es possible abandonar en un punt de control.
Si aquest punt no fos accessible en vehicle, el corredor haurà d’accedir pels seus propis mitjans al punt d’evacuació més proper. Està prohibit abandonar el recorregut marcat sense haver informat a la organització i estar degudament autoritzat. És obligatori fitxar si es tracta d’un punt de control de cronometratge.

1.20. ABANDONAMENT OBLIGATORI.

La organització pot parar momentàniament a un corredor o obligar-lo a abandonar la cursa si considera que el seu estat posa en perill la seva integritat física o la seva seguretat.

1.21. METEOROLOGIA.

En el cas de males condicions meteorològiques o causes de força major, la organització es reserva el dret a suspendre, neutralitzar o modificar les franges horàries i/o el recorregut i avituallaments. En aquest cas no es retornarà l’import de la inscripció.

En cas d’anul·lació de la prova per causa de força major i amb una antelació de més de 7 dies respecte el de la data de sortida, es realitzarà un reemborsament parcial del drets de inscripció. L’import es fixarà en funció de la capacitat de reemborsament de la organització un cop fet front a les despeses fixes no recuperables.

Si la prova calgués interrompre’s o suspendre’s en un punt del recorregut, la classificació es pararà segons l’ordre i temps d’arribada en el punt d’interrupció o en el seu defecte, en l’últim control realitzat.

1.22. PENALITZACIÓ O DESQUALIFICACIÓ.

Els comissaris de la cursa vigilaran l’aplicació del reglament estan habilitats per aplicar les penalitzacions o desqualificacions previstes.

El jurat de la cursa, constituït pel director de cursa, el responsable dels controls i un comissari de la cursa tenen la responsabilitat de valorar les reclamacions.

Falta al reglament Penalització / Desqualificació

Sortida del recorregut marcat: Penalització 15 min
Acompanyament per una persona no inscrita a la cursa fora de les zones de tolerància: Penalització de 2 h
Assistència o avituallament fora de les zones reservades per aquest us: Penalització de 2 h
Sortida del recorregut marcat representant una drecera important: Penalització de 2 h fins a 5 h
Abandonament voluntari de brossa: Desqualificació 
No disposar d’algun element del equipament obligatori: Penalització de 2 h
No assistència a una persona en dificultat (ferida, gran esgotament, hipotèrmia,...): Desqualificació
No passar per un punt de control o no fitxar: Desqualificació
Sortida d’un punt de control posteriorment al horari de desqualificació: Desqualificació
Acompanyament per un animal: Desqualificació
Abandonament de la cursa sense avisar a la organització: Prohibició de participar en properes edicions
Altre falta al reglament o la ètica de la cursa: En funció de la decisió del jurat de la cursa

Cada una d’aquestes faltes al reglament s’acumulen tantes vegades com passin.

1.23. RECLAMACIONS.

Es podran presentar reclamacions al jurat de la cursa. Hauran de presentar-se com a màxim 2 hores després del repartiment de premis de la cursa afectada

 

CATEGORIES I PREMIS

1.24. CATEGORIES I PREMIS

Absoluta masculina a partir de 18 anys
Absoluta femenina a partir de 18 anys

La edat a tenir en consideració en aquestes categories serà la que el participant tingui el dia 31 de Desembre del any de la competició.

Els premis i trofeus s’hauran de recollir amb el dorsal, en el lloc indicat per la organització i durant les hores previstes, com a més tard el diumenge, últim dia de l’esdeveniment. En cap cas s’enviarà al domicili del corredor

Rebran premi econòmic els 5 primers classificats de la general absoluta masculina i les cinc primeres classificades de la general absoluta femenina que a continuació es detallen:

Classificació absoluta masculina

1er 2000 €
2on 1000 €
3er 750 €
4rt 300 €
5è 150 €

Classificació absoluta femenina

1er 2000 €
2on 1000 €
3er 750 €
4rt 300 €
5è 150 €

 

1.26.  FINISHERS.

Tots els corredor que acabin es beneficiaran d’un regal corresponent a la seva cursa.

BUFF® EPIC TRAIL 42 KM

La BUFF® Epic Trail 42KM té un total de 600 places disponibles. El període d’inscripció estarà obert del 19 de Gener de 2017 a l’1 de juny de 2017 o fins a exhaurir 450 places disponibles. La resta quedaràn repartides entre Federacions i organització.


INSCRIPCIÓ 55€

Bitllet d’autobús opcional pel trajecte des de Barruera (línia de meta) fins a la sortida: 10€

LA INSCRIPCIÓ INCLOU:

Obsequi per a tots els participants
Accés a tots els punts d’avituallament muntats per l’organització.
Assistència mèdica durant tota la carrera i a la línia de meta.

A L'INSCRIURE’S, CADA CORREDOR ES COMPROMET A:

 • Declaro haver llegit i entès el reglament de la BUFF® Epic Trail
 • Entenc i accepto les condicions de participació que figuren en el reglament
 • Em comprometo a respectar dit reglament en tots els seus punts
 • Em declaro informat de totes les contraindicacions mèdiques que la cursa pot generar i descarrego a la organització de qualsevol problema que pugi sorgir durant la prova que no es considerarà negligència per part meva
Veure reglament

DESCRIPCIÓ DE LA PROVA

1. REGLAMENT PARTICULAR DE LA BUFF® EPIC MARATÓ SANT MAURICI 42KMS

1.1.   CURSA.

BUFF® Epic Marató Sant Maurici: Cursa a peu de uns 42 km, uns 3.200 m de desnivell positiu y uns 3.200 m de desnivell negatiu; amb sortida a Espot i arribada a Barruera.

ÈTICA I VALORS

La BUFF® Èpic Marató Sant Maurici es basa en una ètica i uns valors essencials que comparteixen els corredors, els patrocinadors, els voluntaris i els organitzadors. I aquest compromís queda certificat amb el segell Mountain Parks.

1.1.   LA ECO-RESPONSABILITAT.

No deixar brutícia a la natura, utilitzar els contenidors a disposició, respectar la flora i fauna, seguir estrictament el recorregut marcat sense utilitzar dreceres. La organització utilitzarà sempre que sigui possible material reutilitzable o reciclable i procedirà a la recollida selectiva (piles, paper, plàstic, etc.). El marcatge del recorregut, efectuat a peu, serà recollir el mateix dia.
La neteja del recorregut es realitzarà immediatament després del darrer corredor. La comunicació sobre paper estarà reduïda al mínim, donant prioritat al suport electrònic.

1.2.   SOLIDARITAT

El respecte dels corredors, dels voluntaris, dels patrocinadors i del públic son elements primordials de la BUFF® Epic Marató Sant Maurici.

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

1.1.   EDAT MÍNIMA.

La inscripció està oberta a totes les persones que facin 18 anys durant l’any de la prova.

1.2.   DECLARACIÓ DEL CORREDOR.

Per a validar l´ inscripció es imprescindible acceptar el reglament i eximir als organitzadors de la responsabilitat en cas d’accident o danys corporals soferts durant la competició o desprès. Aquesta declaració es realitza durant l´inscripció o la recollida del dorsal.

1.3.   ASSEGURANÇA.

La organització comptarà amb una assegurança d’accidents per tots els participants inscrits en la prova.

1.4.   DRETS D’IMATGE.

Tot participant renuncia a utilitzar els seu dret d’imatge i autoritza a la organització i els seus patrocinadors per utilitzar i publicar lliurement tota fotografia o vídeo gravat en el context de la cursa.

1.5.   INSCRIPCIONS

PREU DE LA INSCRIPCIÓ: 55€ 
Preu transport: 10€ addicionals Barruera a la sortida de ESPOT el mateix Dissabte pel matí abans de la prova.
Una inscripció que no hagi estat validada abans del tancament de les inscripcions de la cursa, serà considerada nul·la.
Es possible verificar el estat de una inscripció en el apartat “inscripció”-“relació d’inscrits” en la pàgina web.
El nombre màxim de participants serà de 750, dels quals 600 dorsals es reserven per la inscripció individual i serán assignats per ordre de participación; 50 dorsals están reservats per l’organització i 100 dorsals están reservats per les delegacions.

1.6.   DEVOLUCIÓ DE LA INSCRIPCIÓ.

Politica de devolucions: 

 • Fins el 31 de març de 2017, 80% del import de la inscripció.

  Fins el 31 de maig de 2017, 50% del import de la inscripció.

  Fins al 30 de juny de 2017, 25% del import de la inscripció.

  A partir l'1 de juliol de 2017, no es fa cap devolució.

CONDICIONS DE LA CURSA

1.7.   HORARIS DE DESQUALIFICACIÓ.

Hi ha diferents horaris de desqualificació indicats a la pàgina web de la BUFF® Epic Trail Aigüestortes. Aquests horaris es podran modificar en tot moment per la organització. Els corredors que desitgin seguir el recorregut, tot i que hagin sobrepassat els horaris de desqualificació, ho farà fora de cursa i sota de seva responsabilitat, havent tornat el dorsal i el chip de la organització.

1.8.   AVITUALLAMENTS.

Hi ha diferents tipus d’avituallaments distribuïts al llarg del recorregut:

 • Líquids
 • Sòlid/lleuger ( begudes, aliments dolços, aliments salats)
 • Sòlids (begudes, aliments dolços, aliments salats, fècules/pasta)

1.9.   DORSALS.

Es necessària la presentació d’un document d’identitat amb fotografia per a poder retirar el dorsal. En cap cas pot ser canviat amb una tercera persona. Durant la cursa, haurà d’ésser sempre visible davant del corredor. En cap cas s’enviarà al domicili del corredor un dorsal (ni els obsequis) en cas de no haver participat.

1.10.   CONTROLS.

El nombre i la localització dels controls no són comunicats per la organització. Es faran diferents controls aleatoris de material al llarg del recorregut.

1.11.   CRONOMETRATGE.

Es obligatori el pas per tots els punts de control previstos a tal efecte, sortida i arribada incloses.

1.12.   EQUIP OBLIGATORI I ACONSELLAT.

Per defecte, tots els corredors sense excepció, hauran d’assegurar-se de portar el següent material per a poder realitzar la BUFF® Epic Marató Sant Maurici.

Material Obligatori:

Telèfon mòbil: Amb la bateria totalment carregada, roaming activat i encès durant tota la prova.
Guants: Recomanat Gore-Tex o aïllant tèrmic transpirable similar.
Jaqueta impermeable amb caputxa: De Gore-Tex o aïllant tèrmic transpirable similar.
Got per als avituallaments líquids: Per raons de eco - responsabilitat en els avituallaments no es facilitaran gots per a la reposició de líquids.
Gorra o tubular: Que tapi tot el cap.
Camiseta tèrmica: De màniga llarga.  No es permet cotó.

El divendres 7 de Juliol, en funció de las condicions meteorològiques, l’organització anunciarà durant el briefing anterior a la cursa, si algun material obligatori podrà tornar-se opcional.

1.13.   ASSISTÈNCIA.

L’assistència personal està tolerada exclusivament en els punts d’avituallament.
Menys aquestes zones de tolerància, està prohibit fer-se acompanyar o avituallar per una persona no inscrita a la cursa.

1.14.   ABANDONAMENT VOLUNTARI.

Excepte en cas de ferida, només es possible abandonar en un punt de control.
Si aquest punt no fos accessible en vehicle, el corredor haurà d’accedir pels seus propis mitjans al punt d’evacuació més proper. Està prohibit abandonar el recorregut marcat sense haver informat a la organització i estar degudament autoritzat. És obligatori fitxar si es tracta d’un punt de control de cronometratge.

1.15.   ABANDONAMENT OBLIGATORI.

La organització pot parar momentàniament a un corredor o obligar-lo a abandonar la cursa si considera que el seu estat posa en perill la seva integritat física o la seva seguretat.

1.16.                    METEOROLOGIA.

En el cas que les condicions meteorològiques fossin adverses o per causes de força major, l’organització es reserva el dret de suspendre, neutralitzar o modificar les franges horàries i/o el recorregut i avituallaments. En aquest cas no se retornarà el import de la inscripció.

En cas d’anul·lació de la prova per causes de força major i amb una antelació de mes de 7 dies respecte a la data de sortida, es realitzarà un reemborsament parcial dels drets d’inscripció. El import es fixarà en funció de la capacitat de reemborsament de la organització desprès de fer front a les despeses fixes no recuperables.

Si la prova s’hagués d’interrompre i suspendre en un punt del recorregut la classificació es determinarà segons l’ordre i temps d’arribada en el punto d’interrupció o en el seu defecte, en el últim control realitzat.

1.17.                    PENALITZACIÓ O DESQUALIFICACIÓ.

Els comissaris de la cursa vigilaran l’aplicació del reglament estan habilitats per aplicar les penalitzacions o desqualificacions previstes.

El jurat de la cursa, constituït pel director de cursa, el responsable dels controls i un comissari de la cursa tenen la responsabilitat de valorar les reclamacions.

Falta al reglament Penalització / Desqualificació

Sortida del recorregut marcat: Penalització 15 min
Acompanyament per una persona no inscrita a la cursa fora de les zones de tolerància: Penalització de 2 h
Assistència o avituallament fora de les zones reservades per aquest us: Penalització de 2 h
Sortida del recorregut marcat representant una drecera important: Penalització de 2 h fins a 5 h
Abandonament voluntari de brossa: Desqualificació 
No disposar d’algun element del equipament obligatori: Penalització de 2 h
No assistència a una persona en dificultat (ferida, gran esgotament, hipotèrmia,...): Desqualificació
No passar per un punt de control o no fitxar: Desqualificació
Sortida d’un punt de control posteriorment al horari de desqualificació: Desqualificació
Acompanyament per un animal: Desqualificació
Abandonament de la cursa sense avisar a la organització: Prohibició de participar en properes edicions
Altre falta al reglament o la ètica de la cursa: En funció de la decisió del jurat de la cursa

Cada una d’aquestes faltes al reglament s’acumulen tantes vegades com passin.

1.18. RECLAMACIONS.

Es podran presentar reclamacions al jurat de la cursa. Hauran de ser presentades com a màxim 2 hores després del repartiment de premis de la cursa afectada.

CATEGORIES I PREMIS

1.19.   CATEGORIES I PREMIS

Absoluta masculina a partir de 18 anys
Absoluta femenina a partir de 18 anys
La edat a tenir en consideració en aquestes categories serà la que el participant tingui el dia 31 de Desembre del any de la competició.

Els premis i trofeus s’hauran de recollir amb el dorsal, en el lloc indicat per la organització i durant les hores previstes, com a més tard el diumenge, últim dia de l’esdeveniment. En cap cas s’enviarà al domicili del corredor

Rebran premi econòmic els 5 primers classificats de la general absoluta masculina i les cinc primeres classificades de la general absoluta femenina que a continuació es detallen:

Classificació absoluta masculina

1er 2000 €
2on 1000 €
3er 750 €
4rt 300 €
5è 150 €

Classificació absoluta femenina

1er 2000 €
2on 1000 €
3er 750 €
4rt 300 €
5è 150 €

BUFF® EPIC TRAIL 21 KM

La BUFF® Epic Trail 21KM té un total de 700 places disponibles. El període d’inscripció estarà obert de l'20 de Març de 2017 a l’1 de Juny de 2017l.

INSCRIPCIÓ 30€

LA INSCRIPCIÓ INCLOU:

Obsequi per a tots els participants
Accés a tots els punts d’avituallament muntats per l’organització.
Assistència mèdica durant tota la carrera i a la línia de meta.

A L'INSCRIURE’S, CADA CORREDOR ES COMPROMET A:

 • Declaro haver llegit i entès el reglament de la BUFF® Epic Trail
 • Entenc i accepto les condicions de participació que figuren en el reglament
 • Em comprometo a respectar dit reglament en tots els seus punts
 • Em declaro informat de totes les contraindicacions mèdiques que la cursa pot generar i descarrego a la organització de qualsevol problema que pugi sorgir durant la prova que no es considerarà negligència per part meva
Veure reglament

DESCRIPCIÓ DE LA PROVA

1.  CURSA.

BUFF® Epic Trail 21Km: Cursa a peu de uns 21 kms i 1.677m de desnivell positiu ; amb sortida i arribada a Barruera.

ÈTICA I VALORS

La BUFF® Epic Trail 21Km es basa en una ètica i uns valors essencials que comparteixen els corredors, els patrocinadors, els voluntaris i els organitzadors. I aquest compromís queda certificat amb el segell Mountain Parks.

2.  LA ECO-RESPONSABILITAT.

No deixar brutícia a la natura, utilitzar els contenidors a disposició, respectar la flora i fauna, seguir estrictament el recorregut marcat sense utilitzar dreceres. La organització utilitzarà sempre que sigui possible material reutilitzable o reciclable i procedirà a la recollida selectiva (piles, paper, plàstic, etc.). El marcatge del recorregut, efectuat a peu, serà recollir el mateix dia.
La neteja del recorregut es realitzarà immediatament després del darrer corredor. La comunicació sobre paper estarà reduïda al mínim, donant prioritat al suport electrònic.

3.  SOLIDARITAT

El respecte dels corredors, dels voluntaris, dels patrocinadors i del públic son elements primordials de la BUFF® Epic Trail 21Km

CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

4. EDAT MÍNIMA.

La inscripció està oberta a totes les persones que facin 18 anys durant l’any de la prova.

5.  DECLARACIÓ DEL CORREDOR.

Per a validar l´ inscripció es imprescindible acceptar el reglament i eximir als organitzadors de la responsabilitat en cas d’accident o danys corporals soferts durant la competició o desprès. Aquesta declaració es realitza durant la inscripció o la recollida del dorsal.

6.  ASSEGURANÇA.

La organització comptarà amb una assegurança d’accidents per tots els participants inscrits en la prova.

7.  DRETS D’IMATGE.

Tot participant renuncia a utilitzar els seu dret d’imatge i autoritza a la organització i els seus patrocinadors per utilitzar i publicar lliurement tota fotografia o vídeo gravat en el context de la cursa.

8.  INSCRIPCIONS.

PREU DE LA INSCRIPCIÓ: 30€ 
Una inscripció que no hagi estat validada abans del tancament de les inscripcions de la cursa, serà considerada nul·la.
Es possible verificar el estat de una inscripció en el apartat “inscripció”-“relació d’inscrits” en la pàgina web.
El nombre màxim de participants serà de 700.

9.  DEVOLUCIÓ DE LA INSCRIPCIÓ.

Politica de devolucions: 

 • Fins el 31 de març de 2017, 80% del import de la inscripció.

  Fins el 31 de maig de 2017, 50% del import de la inscripció.

  Fins al 30 de juny de 2017, 25% del import de la inscripció.

  A partir l'1 de juliol de 2017, no es fa cap devolució.

 

CONDICIONS DE LA CURSA

10.  HORARIS DE DESQUALIFICACIÓ.

Hi ha diferents horaris de desqualificació indicats a la pàgina web de la BUFF® Epic Trail 21Km. Aquests horaris es podran modificar en tot moment per la organització. Els corredors que desitgin seguir el recorregut, tot i que hagin sobrepassat els horaris de desqualificació, ho farà fora de cursa i sota de seva responsabilitat, havent tornat el dorsal i el chip de la organització.

11.  AVITUALLAMENTS.

Hi ha diferents tipus d’avituallaments distribuïts al llarg del recorregut:

 • Líquids
 • Sòlid/lleuger ( begudes, aliments dolços, aliments salats)
 • Sòlids (begudes, aliments dolços, aliments salats, fècules/pasta)

12.  DORSALS.

Es necessària la presentació d’un document d’identitat amb fotografia per a poder retirar el dorsal. En cap cas pot ser canviat amb una tercera persona. Durant la cursa, haurà d’ésser sempre visible davant del corredor. En cap cas s’enviarà al domicili del corredor un dorsal (ni els obsequis) en cas de no haver participat.

13.  CONTROLS.

El nombre i la localització dels controls no són comunicats per la organització. Es faran diferents controls aleatoris de material al llarg del recorregut.

14.  CRONOMETRATGE.

Es obligatori el pas per tots els punts de control previstos a tal efecte, sortida i arribada incloses.

15.  EQUIP OBLIGATORI I ACONSELLAT.

Per defecte, tots els corredors sense excepció, hauran d’assegurar-se de portar el següent material per a poder realitzar la BUFF® Epic Trail 21Km

Material Obligatori:
Jaqueta paravent amb caputxa

Manta d’emergència

Mig litre d’aigua

Telèfon mòbil: Amb la bateria totalment carregada, roaming activat i encès durant tota la prova.
 

Material que l’organització pot demanar 48h abans de la sortida en previsió de meteorologia adversa:

Guants.
Jaqueta impermeable amb caputxa: De Gore-Tex o aïllant tèrmic transpirable similar.
Gorra o tubular: Que tapi tot el cap.
Camiseta tèrmica: De màniga llarga.  No es permet cotó.

16.  ASSISTÈNCIA

L’assistència personal està tolerada exclusivament en els punts d’avituallament.
Menys aquestes zones de tolerància, està prohibit fer-se acompanyar o avituallar per una persona no inscrita a la cursa.

17.  ABANDONAMENT VOLUNTARI.

Excepte en cas de ferida, només es possible abandonar en un punt de control marcats com a tal.
Si aquest punt no fos accessible en vehicle, el corredor haurà d’accedir pels seus propis mitjans al punt d’evacuació més proper. Està prohibit abandonar el recorregut marcat sense haver informat a la organització i estar degudament autoritzat. És obligatori fitxar si es tracta d’un punt de control de cronometratge.

18.  ABANDONAMENT OBLIGATORI.

La organització pot parar momentàniament a un corredor o obligar-lo a abandonar la cursa si considera que el seu estat posa en perill la seva integritat física o la seva seguretat.

19.               METEOROLOGIA.

En el cas que les condicions meteorològiques fossin adverses o per causes de força major, l’organització es reserva el dret de suspendre, neutralitzar o modificar les franges horàries i/o el recorregut i avituallaments. En aquest cas no se retornarà el import de la inscripció.

En cas d’anul·lació de la prova per causes de força major i amb una antelació de mes de 7 dies respecte a la data de sortida, es realitzarà un reemborsament parcial dels drets d’inscripció. El import es fixarà en funció de la capacitat de reemborsament de la organització desprès de fer front a les despeses fixes no recuperables.

Si la prova s’hagués d’interrompre i suspendre en un punt del recorregut la classificació es determinarà segons l’ordre i temps d’arribada en el punto d’interrupció o en el seu defecte, en el últim control realitzat.

20.               PENALITZACIÓ O DESQUALIFICACIÓ.

Els comissaris de la cursa vigilaran l’aplicació del reglament estan habilitats per aplicar les penalitzacions o desqualificacions previstes.

El jurat de la cursa, constituït pel director de cursa, el responsable dels controls i un comissari de la cursa tenen la responsabilitat de valorar les reclamacions.

Falta al reglament Penalització / Desqualificació

Sortida del recorregut marcat: Penalització 15 min
Acompanyament per una persona no inscrita a la cursa fora de les zones de tolerància: Penalització de 2 h
Assistència o avituallament fora de les zones reservades per aquest us: Penalització de 2 h
Sortida del recorregut marcat representant una drecera important: Penalització de 2 h fins a 5 h
Abandonament voluntari de brossa: Desqualificació 
No disposar d’algun element del equipament obligatori: Penalització de 2 h
No assistència a una persona en dificultat (ferida, gran esgotament, hipotèrmia,...): Desqualificació
No passar per un punt de control o no fitxar: Desqualificació
Sortida d’un punt de control posteriorment al horari de desqualificació: Desqualificació
Acompanyament per un animal: Desqualificació
Abandonament de la cursa sense avisar a la organització: Prohibició de participar en properes edicions
Altre falta al reglament o la ètica de la cursa: En funció de la decisió del jurat de la cursa

Cada una d’aquestes faltes al reglament s’acumulen tantes vegades com passin.

21.               RECLAMACIONS.

Es podran presentar reclamacions al jurat de la cursa. Hauran de ser presentades com a màxim 2 hores després del repartiment de premis de la cursa afectada.

CATEGORIES I PREMIS

22.  CATEGORIES MASCULINES

Absoluta masculina a partir de 18 anys
Absoluta femenina a partir de 18 anys
La edat a tenir en consideració en aquestes categories serà la que el participant tingui el dia 31 de Desembre del any de la competició.

Els premis i trofeus s’hauran de recollir amb el dorsal, en el lloc indicat per la organització i durant les hores previstes, com a més tard el diumenge, últim dia de l’esdeveniment. En cap cas s’enviarà al domicili del corredor

Rebran premi econòmic els 5 primers classificats de la general absoluta masculina i les cinc primeres classificades de la general absoluta femenina que a continuació es detallen:

Classificació absoluta masculina

1er 300 €
2on 200 €
3er 100 €
4rt 75 €
5è 50 €

Classificació absoluta femenina

1er 300 €
2on 200 €
3er 100 €
4rt 75 €
5è 50 €